จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คำเมือง: ᨾᩯ᩵ᩁ᩠᩵ᩋᨦᩈ᩠ᩋᩁ) เป็นจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย มีความโดดเด่นหลายลักษณะ โดยเฉพาะสภาพภูมิประเทศ ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม และความหลากหลายของประชากรจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ นับเป็นจังหวัดที่สถิติน่าสนใจหลายอย่าง เช่น มีประชากรเบาบางที่สุดในประเทศ และมีประชากรน้อยมากเป็นอันดับ 5 ในขณะที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 8 ของประเทศ

แม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่าเป็น เมืองสามหมอก เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพอากาศมีหมอกปกคลุมตลอดเวลาส่วนใหญ่ของปี นอกจากนี้แม่ฮ่องสอนยังนับเป็นพื้นที่ปลายสุดด้านตะวันตกของประเทศ คือที่เส้นแวง 97.5 องศาตะวันออกในเขตอำเภอแม่สะเรียง (ตะวันออกสุดของประเทศ อยู่ที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ที่ 105.5 องศาตะวันออก)

แม่ฮ่องสอนได้รบการสถาปนาขึ้นเป็นเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2417 โดยพระเจ้าอินทรวิชยานนท์ พระเจ้านครเชียงใหม่ เจ้าเมืองประเทศราชแห่งสยามประเทศ

111

Advertisements

สั่งงาน นักเรียน วันที่ (26 ก.พ. – 1 มีนาคม 2556)

อังคาร 26 ก.พ. 2556       08.40 – 10.20 น.  ป.2      Paint ->  ฝึกวาดรูปโรงเรียนของหนู

อังคาร 26 ก.พ. 2556       10.20 – 12.00 น.   ม.2      Excel ->  ทำใบงาน -> save -> handy dirve ครูติ๊ก ->  Folder  ม.2

 

พฤหัสบดี 28 ก.พ. 2556  08.40 – 10.20 น. ป.6      Power Point ->  ทำนำเสนอต่อ-> save -> handy dirve ครูติ๊ก ->  Folder  ป.6

พฤหัสบดี 28 ก.พ. 2556  10.20 – 12.00 น.  ม.1      Word ->  ค้นข้อมูลสมุนไพรไทย (Internet) คนละ 3 ชนิด -> copy วางใน word -> จัดรูปแบบให้เรียบร้อยสวยงาม-> ส่ง mail ครูติ๊ก tikp_7777@hotmail.com

พฤหัสบดี 28 ก.พ. 2556  13.00 – 14.40 น.  ป.4     Word ->  ค้นข้อมูลสถานที่ท่องเทียว (Internet) คนละ 1 แห่ง -> copy วางใน word -> จัดรูปแบบให้เรียบร้อยสวยงาม-> ส่ง mail ครูติ๊ก tikp_7777@hotmail.com

 

ศุกร์    26 ก.พ. 2556       08.40 – 10.20 น.  ป.5      Excel ->  ทำใบงาน

ศุกร์    26 ก.พ. 2556       10.20 – 12.00 น.   ป.3     BCC Typing Tutor ->  ฝึกพิมพ์บทที่ 10

_____________________________________________________________________________________

ครูติ๊ก

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ

ได้ร่วมนำนักเรียนเข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

กิจกรรมแข่ง  การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1 – ม.3

โดยมี ผู้เข้าแข่งขัน 1.นายกฤษฎา  พรมคุด และ  2.นายศรายุธ  ธุรกิจ 

          ครูฝึกสอน  1.นางสาวยุพิน  เคร่งครัด และ 2.ว่าที่ร้อยตรีหญิงหงษ์หยก  พะพู่

 

ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจด้วยนะคะ