ประวัติการศึกษา

ระดับ ประถมศึกษา ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) จบเมื่อ พ.ศ.2537
มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) จบเมื่อ พ.ศ.2540
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)พาณิชยการ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จบเมื่อ พ.ศ.2544
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จบเมื่อ พ.ศ.2547
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)บัญชี วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง จบเมื่อ พ.ศ.2552
ปริญญาตรี (บธ.บ.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จบเมื่อ พ.ศ.2550
ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จบเมื่อ พ.ศ.2551

ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(ศษ.ม) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จบเมื่อ พ.ศ.2556

******************************************************************

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s